Maksukyvyttömyysrekisterin tietosisällössä on valvonnan vastaanottajan osalta puutteita. Seuraava korjausversio julkaistaan 7.8.2018 virka-ajan jälkeen.

Rekisterimerkinnät voi toistaiseksi tarkastaa Oikeusrekisterikeskukselta osoitteesta: ork_yor@om.fi tai puh. 029 5665693

X
X
X
X
X