Maksukyvyttömyysrekisterin tietosisällössä saattaa olla määräpäivien osalta puutteita. Seuraava korjausversio  julkaistaan 31.10.2018.

Rekisterimerkinnät voi toistaiseksi tarkastaa Oikeusrekisterikeskukselta osoitteesta: ork_yor@om.fi tai puh. 029 5665693