Maksukyvyttömyysrekisterin tietosisällössä saattaa olla määräpäivien osalta puutteita. Seuraava korjausversio 12.12.2018.

Rekisterimerkinnät voi toistaiseksi tarkastaa Oikeusrekisterikeskukselta osoitteesta: ork_yor@om.fi tai puh. 029 5665693